Intencje z Mszy św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – styczeń

3 stycznia św. Janie Pawle II proszę o trzeźwość i nawrócenie dla Łukasza. Proszę o zdrowie dla Urszuli. Proszę o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny na 2022 rok.

4 styczniaPanie Jezu proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców, dziadków, siostry i dla mnie.

5 stycznia św. Janie Pawle II orędowniku i wspomożycielu w trudnych sprawach, Ty wiesz co kryje moje serce i o co Cię codziennie proszę. Oręduj u Boga w moich intencjach.

6 stycznia św. Janie Pawle II dziękuję za dotychczasową opiekę nad naszą rodziną. Prosimy za twoim wstawiennictwem u Boga o zdrowie dla naszego syna Antoniego – proszą rodzice.

7 stycznia św. Janie Pawle II proszę Cię wypraszaj potrzebne łaski zdrowia dla naszego ks. Mariusza. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nim.

8 stycznia o Bożą opiekę dla naszego zespołu parafialnego Z Panem Bogiem

9 stycznia o Boże błogosławieństwo dla Rady Parafialnej w Mieleszynie.

10 styczniaśw. Janie Pawle II Tobie zawierzam siebie i moich bliskich w tym Nowym Roku.

11 styczniadziękujemy za dar poczęcia i prosimy o szczęśliwe rozwiązanie dla Agaty, Kasi i Ani. Daj im Panie zdrowe dzieci i obdarz swoim błogosławieństwem cała rodzinę.

12 styczniaza wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o opiekę, potrzebne łaski i Bożą Opatrzność dla rodziny miłej memu sercu.

13 styczniao Bożą opiekę dla rodziny.

14 styczniao Boże błogosławieństwo dla zespołu parafialnego Z Panem Bogiem.

15 styczniaza wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o łaskę nieba dla zmarłej mamy, uwolnienie z uzależnień w rodzinie, łaskę wiary dla syna i szwagra, zdrowie dla męża, a także o czystość dla dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie.

16 styczniadziękujemy Tobie panie za wszelkie łaski, których od Ciebie doświadczamy. Prosimy o dalszą opiekę w każdym dniu Nowego Roku, miej w opiece cała naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół. Tobie zawierzamy ten rok.

17 styczniao nawrócenie dla Mariusza, Artura i Arka. O niebo dla śp. Wacławy, o zdrowie dla Grażyny.

18 styczniadziękuję Tobie Janie Pawle II za każda łaskę. Proszę na progu Nowego Roku o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wiarę, miłość i dary Ducha Św. dla dzieci.

19 styczniaśw. Janie Pawle II za twoim pośrednictwem dziękuję Bogu za otrzymane łaski. Przez twoje orędownictwo uproś dar zdrowia, szczęśliwą operację dla Józefa, dary mądrości i rozumu lekarzom i pracującym w służbie zdrowia.

20 styczniaza twoim wstawiennictwem św. Janie Pawle II proszę Boga , aby napełnił wiadomą Mu osobę pokojem i przymnożył jej wiary i ufności w to, że Bóg cały świat ma w swoich rekach, wszystkie ludzkie sprawy, nawet te, które po ludzku wydaja się beznadziejne i zajmie się jej sprawą – jej chorobą. Janie Pawle II proszę o cud uzdrowienia.

21 styczniaśw. Janie Pawle II i święty Józefie chcemy podziękować za miniony rok, który był szczęśliwy. Dziękujemy za macierzyństwo i ojcostwo, za rodziców, którzy są z nami. Rodzino z Nazaretu dziękuję za naszą rodzinę.

22 styczniaśw. Janie Pawle II proszę, abym dobrze wypełniał swoje obowiązki. proszę o zdrowie dla mamy, ks. Marka, cioci Ewy, pani Ewy. Dziękuję za miniony rok. Proszę, abyśmy w zdrowiu i radości weszli w nowy rok. Proszę o ustanie pandemii.

23 styczniaśw. Janie Pawle II dziękuję za każdą pomoc z minionym roku. Proszę, abyś wypraszał błogosławieństwo Bożej dzieciny i opiekę św. Rodziny dla mnie, syna, rodziny, proboszcza Mariusza, przyjaciołom i każdemu kto nam pomaga. Miej w opiece Ewę i Bogdana. Proszę o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Joanny i jej dziecka. Broń nas od złego w całym 2022 roku.

24 styczniaśw. Janie Pawle II za Twoja przyczyną oddaję Bogu rodzinę: mamę, dzieci i ich partnerów, moją siostrę z rodziną, a także moich przyjaciół, znajomych, sąsiadów, pracodawcę i osobę bliską mojemu sercu. Proszę dla nich o laskę zdrowia, pogłębienie wiary, dobre relacje i więzi w rodzinach i z Tobą Boże. Prowadź ich panie przez życie, błogosław i chroń. Polecam Tobie dusze zmarłych: mojego męża, teściów, tatę, ojczyma, panią Wacławę i cierpiących w czyśćcu.

25 stycznia

26 stycznia