Intencje z Mszy św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – czerwiec

3 czerwca – Panie Jezu proszę Cię o zdrowie dla moich dziadków, rodziców, siostry i dla mnie.

4 czerwca – św. Janie Pawle II miej w opiece mamę i dzieciątko, które nosi pod sercem. Czuwaj nad nami.

5 czerwca – o Boże łaski dla zespołu parafialnego z Panem Bogiem.

6 czerwca – z podziękowaniem dobremu Bogu za wszelkie dobro w rodzinie z prośba o dalszą opiekę i potrzebne łaski.

7 czerwca – za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o potrzebne łaski dla rodziny, której wiele zawdzięczam. Obdarz ją dobry Boże potrzebnymi łaskami i błogosław każdego dnia.

8 czerwca

9 czerwca

10 czerwca

11 czerwca

12 czerwca

13 czerwca

14 czerwca

15 czerwca

16 czerwca

17 czerwca

18 czerwca

19 czerwca

20 czerwca

21 czerwca

22 czerwca

23 czerwca

24 czerwca

25 czerwca

26 czerwca