Strona Parafii Mieleszyn

Miesiąc: sierpień 2023

Cmentarz pilne!

Kolejny raz proszę nie wrzucać gałęzi wyciętych przy grobach do kontenera na śmieci tylko zabierać je ze sobą. Niestety rodzina celowo robi to trzeci raz!!!

Bardzo proszę, aby rodzina – opiekunowie grobu w którym spoczywają śp. Józefa Światłowska oraz śp. Bolesław Światłowski /na skrzyżowaniu/ chodnika po prawej stronie obok grobu rodziny pp. Cieluchów zabrali ze sobą usunięte krzewy i bluszcze, które wycięli przy rodzinnym grobie i w następstwie wyrzucili przy ogrodzeniu nekropolii za kontenerem na śmieci!!!

Jest to przykład zaśmiecania terenu wokół cmentarza!

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – wrzesień

3 września – św. Janie Pawle II proszę o nawrócenie syna Łukasza, o zdrowie i potrzebne łaski w rodzinie.

4 września – św. Janie Pawle II wypraszaj u Boga łaskę zdrowia, zgody, miłości dla całej rodziny. Boże obdarz nas zdrowiem duszy i ciała.

5 września – św. Janie Pawle II proszę Cię, abyś wstawiał się u Boga za naszą rodziną by zapanowała w niej zgoda i miłość. Matko Boża Miłosierdzia dopomóż nam.

6 września – św. Janie Pawle II prze twoje wstawiennictwo proszę Boga o uzdrowienie mojego wnuka. Obdarz go Boże błogosławieństwem, darami Ducha Św. oraz pokojem serca.

7 września – św. Janie Pawle II za Twoim pośrednictwem proszę o święte powołania kapłańskie i zakonne, o czystość dla dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie i pokój na świecie.

8 września – św. Janie Pawle II wyproś łaskę uzdrowienia dla chorych dzieci, które nosze w sercu, Daj siłę rodzicom do dźwigania ciężaru choroby dzieci.

9 września – Panie Jezu proszę Cię o zdrowie dla moich dziadków, rodziców, siostry i dla mnie.

10 września – św. Janie Pawle II proszę o Boże błogosławieństwo dla rady parafialnej w Mieleszynie.

11 września – św. Janie Pawle II miej w opiece moją rodzinę i wszystkich bliskich mojemu sercu.

12 września – św. Janie Pawle II proszę Cię o potrzebne łaski dla cioci i wujka. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nimi.

13 września -o Boże błogosławieństwo dla zespołu parafialnego Z Panem Bogiem.

14 września – z podziękowaniem za wszelkie łaski otrzymane od Boga przeze mnie i moją rodzinę.

15 września – za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o potrzebne łaski dla proboszcza Mariusza. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nim.

16 września – św. Janie Pawle II miej w opiece mamę, która nosi pod sercem dzieciątko . Wypraszaj im potrzebne łaski.

17 września – św. Janie Pawle II dziękujemy za szczęśliwe narodziny dzieciątka. Otocz je swoją opieką oraz wypraszaj łaskę zdrowia. Błogosław mu każdego dnia.

18 września – o dary Ducha św. i Boże błogosławieństwo w nowej szkole.

19 września – dziękując Bogu za otrzymane łaski, proszę za Twoim wstawiennictwem św. JPII o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, ochronę każdego dnia dla moich dzieci, mamy, przyjaciół, siostry i szwagra, dla osób bliskich memu sercu, dla ks. Mariusza i dla mnie.

20 września – św. Janie Pawle II proszę, abym dobrze wypełniał swoje obowiązki. Proszę o zdrowie dla mamy, ks. Marka, p. Ewy, p. Bogdana, ks. Mariusza, szefa, kolegów z pracy. Proszę o bezpieczną, radosną pielgrzymko-wycieczkę oraz radosny pobyt na turnusie. Proszę o pokój na Ukrainie.

21 września – św. Janie Pawle II dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Na kolejny miesiąc proszę o Bożą Opatrzność, błogosławieństwo dla mojej rodziny. Na nowy rok szkolny proszę o dary Ducha Św. dla moich dzieci. Proszę Cię o łaski, które noszę w sercu.

22 września – Panie Jezu za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o zdrowie, błogosławieństwo, wzajemne zrozumienie jeden do drugiego oraz o szczęśliwy rok szkolny dla moich wnuków.

23 września – dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski i proszę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o dalsze potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla mnie, bliskich i znajomych.

24 września – św. Janie Pawle II za twoim wstawiennictwem dziękujemy Panu Bogu za szczęśliwą operację syna i dotychczasowe łaski spływające na naszą rodzinę. Przepraszamy za wszelkie obelgi i bluźnierstwa skierowane na Boga, Ciebie Janie Pawle II i wszelkich chrześcijan. Jednocześnie prosimy wstaw się u Boga za uleczeniem naszego syna z tej strasznej choroby, zakończenia wojny na Ukrainie i nawrócenie Rosji.

25 września – Ojcze św. proszę Cię o wsparcie w modlitwach wiadomych Bogu. Przez moja ufność, ze dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych proszę, aby na chwałę Bożą spełniło się to o co proszę.

26 września – św. Janie Pawle II dziękuję za otrzymane łaski i wysłuchane prośby. Dziś proszę o zdrowie i potrzebne łaski dla syna, rodziny, proboszcza Mariusza, szefa, Ewy i Bogdana, podopiecznych i przyjaciół. Proszę o światło Ducha Św. dla dzieci w szkole i dla siostry w nowej pracy. Proszę o szczęśliwą pielgrzymko-wycieczkę i o pokój na Ukrainie.

27 września – Panie Jezu przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II oddaje na zawsze Twojej opiece moje dzieci, ich sprawy i życie. Dziękuję za wnuka Jana Bożydara i proszę Cię o łaskę macierzyństwa dla ukochanej córki.

28 września – Janie Pawle II proszę Cię o wsparcie w modlitwach wiadomych Bogu. Ufam Bogu bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Niech na chwałę Bożą spełni się to, o co z wiarą proszę.

29 września