Kolejny raz proszę nie wrzucać gałęzi wyciętych przy grobach do kontenera na śmieci tylko zabierać je ze sobą. Niestety rodzina celowo robi to trzeci raz!!!

Bardzo proszę, aby rodzina – opiekunowie grobu w którym spoczywają śp. Józefa Światłowska oraz śp. Bolesław Światłowski /na skrzyżowaniu/ chodnika po prawej stronie obok grobu rodziny pp. Cieluchów zabrali ze sobą usunięte krzewy i bluszcze, które wycięli przy rodzinnym grobie i w następstwie wyrzucili przy ogrodzeniu nekropolii za kontenerem na śmieci!!!

Jest to przykład zaśmiecania terenu wokół cmentarza!