Sobota 2 grudnia

Godz. 800za parafian – żywych i zmarłych

Godz. 1700 + Stanisławę Ferdynus – i od Marii Zimoch z rodz.

Godz. 1900Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Niedziela 3 grudnia

Godz. 900 + Stefana r. śm, Zofie Wójcików

Godz. 1100 + Zenonę r. śm, Stanisławę, Helenę, Wiesławę, Czesława Ochockich, zm. dziadków z obu stron

Poniedziałek 4 grudnia

Godz. 1700 Roraty + Bronisława 9 r. śm, Magdalenę, Jana Grzanów, Weronikę, Idziego, Bolesława, Eugeniusza Ferdynusów, Leona Ochockiego

Wtorek 5 grudnia

Godz. 1700 + Wiesława Maciejewskiego – i od Zofii Wypych z rodz.

Godz. 1730 + Lucjana Pichlaka – i od siostry Doroty z rodz.

Środa 6 grudnia

Godz. 1700 Roraty + Jana, Józefę, Piotra, Wiesławę Kanickich, Zofię, Józefa, Mieczysławę Slipek, zm. dziadków Glondałów, Kanickich

Czwartek 7 grudnia Msza św. z formularza uroczystości

Godz. 1700 + Stanisławę, Jana, Bronisława, Zofię lisowskich, Henryka Cielka, Bogumiłę, Stanisława Miśków, zm. z rodz. Miśków, Lisowskich

Piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

Godz. 1700 + Józefa Żurka m. po ś. – i od żony

Sobota 9 grudnia

Godz. 800 + Stanisława r. śm, Teodozję, Stefana, Zygmunta Witczaków, Genowefę, Jana Kowalskich, Krystynę Zapałę, Irenę, Mariana Bieńków

Godz. 1700 + Stefanię, Wacława Kasztanów, Jerzego, Stanisławę, Feliksa Szwedów, zm. dziadków z obu stron

Niedziela 10 grudnia

Godz. 900 + Tadeusza r. śm, Zofię, Piotra Wypychów, zm. z rodz. Wypychów, Ochockich

Godz. 1100 + Helenę, Alojzego Ferdynusów, Danutę, Tadeusza Kijaków, Florentynę Dura, Józefa Pazka