Poniedziałek 24 czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Godz. 1700 + Jana, Stanisławę, Franciszka Kazimierza, Antoniego Kiszków, Annę, Stanisława, Leszka, Zbigniewa Kania, Anielę, Piotra Nabożeństwo czerwcowe

Wtorek 25 czerwca

Godz. 1700 + Lucjana Pichlaka – i od chrześniaka Jacka z rodz. Nabożeństwo czerwcowe

Środa 26 czerwca

Godz. 1700 + Lidie Majchrzak – i od siostry Wandy z mężem, Romana i Adama z rodzinami Nabożeństwo czerwcowe

Czwartek 27 czerwca

Godz. 1700 + Janinę Brzyszcz – i od Ewy i Zbyszka Wójcików Nabożeństwo czerwcowe

Piątek 28 czerwca

Godz. 1710 + Zbigniewa Ochockiego – i od Alicji i Pawła Nabożeństwo czerwcowe

Sobota 29 czerwca, Uroczystość św. app. Piotra i Pawła

Godz. 800 + Józefa Żurka – i od cioci Teresy Kowal Nabożeństwo czerwcowe

Godz. 1700 – z racji 18 rocz. urodzin Marii z podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla Jubilatki i bliskich jej sercu.

Niedziela 30 czerwca

Godz. 900 + Jana 3 r. śm, Bronisława, Bronisławę Kanickich

Godz. 1100 + Piotra, Annę, Tadeusza Durów, Cecylie, Stefana Kuligów, zm. z obu stron