Czwartek 13 lipca, Dzień Fatimski

Godz. 1700 + Zbigniewa Ochockiego – i od cioci Basi i Bożeny z rodz.

Piątek 14 lipca

Godz. 1700 + Dariusza Pisulę – i od Michała i Jerzego Grajerzów z rodz.

Godz. 1730 + Lucjana Pichlaka – i od Heleny Kanickiej

Sobota 15 lipca

Godz. 800 + Jana Kanickiego – i od sąsiadów Grajerzów

Godz. 1700 + Stanisławę, Romana, Zygmunta Pazków, Mariannę, Czesława Froniewskich, zm. z rodz. Pazków i Figlów

Niedziela 16 lipca

Godz. 900 + Aleksandrę Wójcik, Leona, Mariana Ochockich, Barbarę Kozłowską, zm. dziadków Ochockich, Figlów

Godz. 1100 + Bogdana 3 r. śm, Eleonorę, Wincentego Kaniów, Stanisława, Stanisławę Piastów