Parafia istniała już na pewno w 1412 r., kiedy jest wymieniona wśród parafii należących do archidiakonatu rudzkiego, być może jednak, że jest ona starsza i sięga swym początkiem połowy XIV wieku. Istniała jeszcze w 1462 r. Wzmianka zawarta w Lib. Benefic. Łaskiego z 1521 r. wskazuje na to, że parafia w Mieleszynie na początku XVI wieku czasowo była zniesiona z powodu spustoszenia kościoła i braku uposażenia i włączona do parafii w Bolesławcu, ale już w 1541 r. była znowu samodzielną parafią. W 1820 r. z powodu spustoszenia kościoła została ponownie zniesiona i połączona z parafią Wójcin, ale po trzech latach znowu usamodzielniona.

W 1900 r. wieś Chróścin stanowiąca do tego czasu filię Mieleszyna została oddzielona do parafii w Bolesławcu.

Pierwotny kościół drewniany dotrwał do XVIII wieku. Drugi z kolei kościół również drewniany, wybudowany został w 1760 r. staraniem ówczesnego proboszcza Ks. Łukasza Chmurkowskiego, kosztem miejscowych dziedziców i parafian. W początku XIX wieku chylił się ku upadkowi, tak że w 1320 trzeba było istnienie parafii zawiesić, wyremontowany został gruntownie w 1823 r. po wznowieniu parafii – gdy znalazły się fundusze – staraniem proboszcza Ks. Franciszka Skupińskiego. Kościół ten dotrwał do początku II wojny światowej, kiedy to został spalony celowo przez Niemców zaraz po wkroczeniu do wsi 2 IX. 1939 r. Potem odprawiano nabożeństwa na plebanii do czasu aresztowania księdza przez Niemców.

Po wojnie w 1946 r. postawiono kościół murowano-drewniany, posiadający murowane fundamenty i ściany murowane do połowy wysokości z cementowych pustaków, górna zaś połowa ścian z drzewa, miał formę dużego i dość wysokiego baraku. Powstał on staraniem proboszcza Ks. Edmunda Nabrdalika i został poświęcony 28. VII. 1946 r. przez dziekana bolesławieckiego, a proboszcza w Dzietrzkowicach Ks. Juliana Kowalskiego.

Jednak w miarę czasu nie spełniał on oczekiwań, dlatego starano się o pozwolenie na wybudowanie nowego kościoła.

W 1970 r. proboszczem parafii został Ks. Stanisław Bogdała. To on wraz parafianami wybudował nowy kościół. W 1979 roku parafia otrzymała od władz pozwolenie na budowę. Kościół został zaprojektowany przez p. mgr inż. Holasa z Poznania. Wnętrze świątyni zaprojektował p. mgr Maciej Kauczyński z Krakowa.

Budowę rozpoczęto 27 maja 1980 r. W budowę zaangażowała się cała parafia. Już 29 sierpnia 1982 r. został kościół poświęcony przez Ks. Biskupa Stefana Barełę – Ordynariusza Częstochowskiego.

Kościół został konsekrowany w 1987 r. przez Ordynariusza Częstochowskiego Ks. Bp. Stanisława Nowaka.