Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Strona Parafii Mieleszyn

Przynależność do parafii

W związku z częstymi sytuacjami duszpasterskimi w sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie jego parafii, przypominam następujące zasady:

Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK). Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu, a nie o zapis meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało  przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.

Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka tymczasowych miejsc zamieszkania.

Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania, nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2). Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do kartoteki parafialnej …, albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.

Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie winien zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

PROBOSZCZ

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – październik

3 października św. Janie Pawle II zawierzam Twojej opiece moich przyjaciół. Daj im zdrowie i potrzebne łaski.

4 październikaPanie Jezu proszę Cię o zdrowie dla moich dziadków, rodziców, siostry i dla mnie.

5 października św. Janie Pawle II dziękuję za dar narodzin prawnuczki. Proszę cię o zdrowie dla matki i dziecka oraz o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny.

6 październikadziękujemy Tobie św. Janie Pawle II za wszystkie łaski, które wypraszasz nam u dobrego Boga. Prosimy o dalsze wstawiennictwo i pomoc w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Daj naszej córce dary Ducha Św., łaskę zdrowia i cierpliwości. Błogosław nam Boże na wszystkich ścieżkach naszego życia.

7 października o Boże błogosławieństwo dla Marzeny i bliskich jej sercu

8 października o zdrowie i Bożą opiekę dla Marzeny i Leszka

9 października o Bożą opiekę dla naszego zespołu parafialnego Z Panem Bogiem

10 października o Boże błogosławieństwo dla Rady Parafialnej w Mieleszynie.

11 października św. Janie Pawle II proszę o Bożą opiekę dla rodziny, miej ją w swojej opiece.

12 października św. Janie Pawle II za twoim wstawiennictwem proszę o łaskę nieba dla p. Lutka. Proszę również o potrzebne łaski dla ks. Mariusza. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nim.

13 października o Bożą opiekę i zdrowie dla Pauliny i wytrwałość dla jej rodziny.

14 października – św. Janie Pawle II za twoim wstawiennictwem proszę o dary Ducha Św. dla syna i córki na nowy rok szkolny. Proszą Cie miej ich w opiece i błogosław każdego dnia. Proszę Cię wypraszaj łaskę, zdrowia, pokory i wiary.

15 październikaZa wstawiennictwem św. Jana Pawła II dziękujemy za całą naszą rodzinę. Prosimy o dalsze błogosławieństwo dla nas wszystkich, a szczególnie miej w opiece Agatę, która nosi pod swoim sercem dzieciątko. Otocz ojcowskim płaszczem wszystkie cierpiące i chore dzieci. Panie Ty się tym zajmij.

16 października – św. Janie Pawle II wyproś u Boga i Maryi łaskę dla moich dzieci. O powrót do Boga i Kościoła , aby były silne Bogiem i zawsze pozostały wierne Bogu oraz świętej Ewangelii.

17 październikaśw. Janie Pawle II oręduj u dobrego Boga za nami, wypraszaj łaskę zdrowia, cierpliwości i wiary. Na twoje ręce składam wszystkie trudne sprawy z nadzieją, że pomożesz znaleźć rozwiązanie. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nami.

18 październikaśw. Janie Pawle II dziękujemy, że wypraszasz u Boga potrzebne łaski zdrowia, siły w pokonywaniu trudności każdego dnia dla naszej rodziny. Dziękujemy za rodziców, którzy każdego dnia wspierają nas – swoje dzieci modlitwą i opieką. Jezu błogosław im i nam.

19 październikaśw. Janie Pawle II dziękujemy za dobre wyniki lekarskie i za pomoc materialną. Proszę Cię ulżyj w bólu i cierpieniu Ewie, ks. Markowi i jego matce. Proszę o dobre – przyszłe wyniki lekarskie dla mnie, syna. Błogosław i opiekuj się mamą, synem, całą rodziną, proboszczem Mariuszem i przyjaciółmi. Miej w opiece służbę zdrowia i tych, którzy mi pomagają. Broń nas i chroń od złego.

20 października

21 października

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne I Niedziela Adwentu

1. Dziękuję za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na utrzymanie parafii.

2. Bóg zapłać jednej rodzinie za ofiarę na prace prowadzone w parafii.

3. Dziękuję rodzinom ubierającym w tym roku kościół kwiatami za przygotowanie pięknego wieńca Adwentowego.

4. Proszę, aby porządkując groby na cmentarzu zielone kwiaty złożyć obok kontenera na śmieci.

5. We czwartek po Mszy św. zapraszam przedstawicieli rodzin ubierających kościół kwiatami na krótkie spotkanie do świątyni.

6. Dziś rozpoczynamy rok liturgiczny – Adwent. Roraty w naszej parafii ze względu na obecna sytuację będą w poniedziałki, środy i piątki o godz 17. Zapraszam dzieci, dorosłych do wspólnego czuwania. Dla dorosłych przygotowałem i wyłożyłem na ławkach jako osobiste przeżywanie tego czasu Zdrapkę Adwentową, zaś dzieci wyklejankę pod hasłem Droga do Betlejem. Moi mali parafianie będą otrzymywali kartki, aby wklejali je na planszę, którą otrzymają po Roratach. Dzieci przynoszą na roraty lampiony oraz kartkę w kształcie serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem.

7. W zakrystii można nabywać świece CaritasWigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w cenie 8 zł jako wsparcie dla ubogich, zaś od przyszłej niedzieli w zakrystii będą do nabycia poświęcone opłatki wigilijne.

8. Adwentowo-świąteczne odwiedziny chorych naszej parafii z posługą sakramentalną będą w drugiej części grudnia o ile pozwoli na to sytuacja w kraju.

9. We wtorek święto św. Andrzeja apostoła.

10. Zapraszam wszystkich na wspólną Eucharystię 2 grudnia – we czwartek  na Mszę św. o godz 1900 za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

11. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. We czwartek modlitwa i Msza św. w obronie życia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu transmitowana przez telewizję Trwam i Radio Rodzina. Spowiedź św. w pierwszy piątek miesiąca po południu od godz. 1630. Zapraszam na nabożeństwo pierwszych sobót Msza św. o godz. 800.

12. Za tydzień przed kościołem będziemy mogli wesprzeć ofiarą do puszek naszych rodaków na Wschodzie.

13. Przy wyjściu ze świątyni na stoliku z gazetami został wyłożony nowy numer czasopisma Dobre Nowiny.

14. Zapraszam w piątek na halę młodzież z naszej parafii do gry w piłkę siatkową.

15. Wszystkim parafianom, gościom życzę Bożej opieki i łaski zdrowia w nadchodzącym tygodniu oraz proszę o przestrzeganie norm sanitarnych dotyczących zgromadzeń liturgicznych w świątyni.

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek 1800do 1830

we środę w godz. 1800do 1830

w sobotę od 830 do 900.

Intencje Mszalne

W sobotni wieczór 27 listopada Msza św. normalnie o godz. 17, zaś w niedzielę 28 listopada Msze św. o godz. 10 i o godz. 12 wg zamówionych intencji.

Intencje Mszalne w par. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie

Poniedziałek 29 listopada

Godz. 1700 Roraty + Kazimierę Pazek – i od Leokadii Dębskiej

Godz. 1745 + Sławomira Mączkę – i od siostry Moniki z rodz.

Wtorek 30 listopada, św. Andrzeja ap.

Godz. 1700 + Andrzeja Ochockiego

Godz. 1730 + Dariusza Lasotę – i od cioci Danusi z rodz.

Środa 1 grudnia

Godz. 1700 Roraty + Dariusza Pisulę – i od wnuka Kamila z rodz.

Godz. 1745 + Zygmunta Kmiecika – i od rodz. Olbromskich i Czarneckich

Czwartek 2 grudnia

Godz. 1700 + Stanisława Grzana 18 r śm.

Godz. 1900 Msza św. o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 

Piątek 3 grudnia

Godz. 1700 Roraty + Bronisława 6 r. śm, Magdalenę, Jana Grzanów, Weronikę, Idziego, Bolesława Ferdynusów, Leona Ochockiego

Sobota 4 grudnia

Godz. 800 + Stanisława Witczaka r. śm, zm. z rodz. Witczaków, Kowalskich, Krystynę Zapałę

Godz. 1700 + Stefana r. śm, Zofię Wójcików

Niedziela 6 grudnia, II Niedziela Adwentu

Godz. 900 + Bronisławę r. śm, Stanisława, Krystynę, Reginę Wójciaków, zm. dziadków Wójciaków, Maniów

Godz. 1100 + Zenonę Ochocką – i od prac. laboratoriów Pfleiderer Wieruszów