Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Strona Parafii Mieleszyn

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne VI niedziela Wielkanocna

1. Dziś świętujemy VI Niedzielę Wielkanocną. Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sanktuarium Matki Bożej w Żegocinie, godz. 1700.

2. Dziękuję za złożone ofiary na tacę w minioną niedzielę na utrzymanie naszej parafii oraz za wpłatę na konto parafialne.

3. Bóg zapłać czterem rodzinom za ofiary indywidualne na zakup organów w tym trzem rodzinom spoza parafii oraz za ofiary na utrzymanie naszej nekropolii.

4. Dziękuję za posprzątanie świątyni osobom z tzw kolejki: Natalii Kania, Wioletcie Wykrota i Wioletcie Woźniak.

5. Bóg zapłać osobom z parafii, które wyraziły wolę by pozostać anonimowymi za pomoc w remoncie siłowni i prac porządkowych w budynku gospodarczym.

6. Dziękuję anonimowym osobom, które wykazują troskę o piękno na cmentarzu parafialnym.

7. W poniedziałek o godz. 1400 pogrzeb śp. Moniki Czapnik.

8. Zapraszam na nabożeństwa ku czci Matki Bożej, nazywane popularnie nabożeństwami majowymi, które świadczą o naszej miłości do Matki Bożej. W tygodniu odprawiane są o godz. 17, a następnie Msza św.

9. Z racji Dnia Matki 26 V nabożeństwo majowe ofiarujemy za nasze Mamy: dla zmarłych prosząc o niebo, a dla żyjących o Boże błogosławieństwo na drogach ich życia.

10 . W sobotę o godz. 1830 ostatnia stacja Maryjna w naszej wspólnocie przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej.

11. Osoby, które prenumerują czasopismo Opiekun są proszone o podejście po jego odbiór do zakrystii.

12. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zapraszam na Mszę św na godz. 900 podczas której zostanie poświecona ikona św, Józefa. Na koniec Mszy św. p. Paweł – autor tej ikony przybliży nam okoliczności powstania tego dzieła.

13. Wszystkim parafianom, gościom życzę Bożej opieki oraz łaski zdrowia w nowym tygodniu.

Z wielka radością informuję, że w naszej świątyni zostały zainstalowane nowe organy, które będą ubogacały nasze działania liturgiczne. Koszt tej inwestycji został uregulowany w gotówce. Podziękowania kieruję na ręce panów: Jarosława Strzały, który będąc znawcą tego trudnego tematu podjął się dla naszej parafii pilotowania tej sprawy, dostroił je i zharmonizował z nowym nagłośnieniem oraz Michała Kani za zaangażowanie i życzliwość.

Zgodnie z tradycją naszej parafii w maju dokonujemy zmian obowiązków grup. Po konsultacjach z Radą Parafialną informuję, że podjęto decyzje: porządkowanie terenu wokół Kościoła i probostwa grupa I – prawa strona/grupowi /p. Aneta Gwizdek, p. Andrzej Ochocki i p. sołtys/. Ubieranie Kościoła kwiatami rodziny państwa: Kmiecik, Trafarscy, Obiegły, Pokora, Kijak/Krzemińscy, Cielek, Trzeciak/Lis, Grzesiak, Wilczyńscy, Cichy/Blewąska. Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej 16 czerwca. Ołtarze stacyjne i trasa procesji bez zmian. Ołtarz pod lasem do Mszy św. przygotowuje grupa II kol. pod lasem p Rafała Jaśniaka. Czytania, psalm, modlitwa wiernych grupa III /grupowi p. Piotr Pazek i p. Tomasz Cichy/. Obrazy i feretony: 1 rodzice dzieci komunijnych, 2 feretron grupa I – co roku zmiana, obraz Matki Bożej dziewczęta z parafii, OSP baldachim i asysta. Odpust parafialny będziemy przeżywać 24 VII. Przydział obowiązków podczas Dożynek parafialnych planowanych na 14 VIII: 1 grupa wolne, grupa 2 owoce, grupa 3 czytania, psalm, modlitwa wiernych, grupa 4 wieniec, grupa 5 chleb, grupa 6 Mieleszynek pomoc radzie sołeckiej w ubraniu sceny oraz ołtarza na dożynki.

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek 1800do 1830

we środę w godz. 1800do 1830

w sobotę od 830 do 900.

Intencje Mszalne

Intencje Mszalne w par. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie

Sobota 21 maja

Godz. 800 – Czesławę Grajerz – i od kuzynki Krystyny z rodz.

Godz. 1700 – Floriana Gryskę – i od prac. zakładu Kamado Meble

Godz. 1830 Nabożeństwo Majowe przy krzyżu pod lasem

Niedziela 22 maja

Godz. 900 + Zofie Misiek – i od Zeni z rodz.

Godz. 1100 – Mariannę, Stanisława Szukałów, Eugeniusza Ferdynusa, Ludwike, Romana Wójcików, zm. dziadków z obu stron

Poniedziałek 23 maja

Godz. 1700 Nabożeństwo Majowe + Sławomira Mączkę – i od Ryszarda wypycha z rodz.

Godz. 1745 + Kazimierę Pazek – i od Waldka z rodz.

Wtorek 24 maja

Godz. 1700 Nabożeństwo Majowe + Grażynę Cebule – i od rodz. Tarasów, Szukałów, Szymenderów

Godz. 1745 + Renatę Sroka r. śm, Bogdana, Eleonorę, Wincentego Kaniów, Stanisława, Stanisławę Piastów

Środa 25 maja

Godz. 1700 Nabożeństwo Majowe + Henryka Szymanka – i od Stanisława Ferdynusa z żoną

Godz. 1745 + Jadwigę Jagieniak – i od rodz. Szatkowskich

Czwartek 26 maja, Dzień Matki

Godz. 1700 Nabożeństwo Majowe + Julianne Pietras, Zofię Wójcik

Godz. 1745 + Ludwike Sokołowską – i od Ewy i Zbyszka Wójcików

Piątek 27 maja

Godz. 1700 Nabożeństwo Majowe + Krystynę Kmiecik – i od sasiadów Ferdynusów

Godz. 1745 + Zenone Ochocką – i od Małgorzaty Ochockiej z rodz.

Sobota 28 maja

Godz. 800 + Wiesława r, śm., Cecylię, Stanisława, Jana Wełnów, Ludwikę, Władysława Sokołowskich

Godz. 1700 – Wiesława Maciejewskiego – i od rodz. Lisów i Trzeciaków

Godz. 1830 Nabożeństwo Majowe przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej

Niedziela 29 maja

Godz. 900 + Władysławę, Edwarda Szkurłatów

Godz. 1100 – w pewnej intencji

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – maj

3 maja – Maryjo i św. Janie Pawle II zawierzam Wam dzieci komunijne z parafii Mieleszyn. Czuwajcie nad nimi i ich rodzinami

4 maja – Panie Jezu proszę o zdrowie dla moich rodziców, dziadków, siostry i dla mnie.

5 maja – dziękuję Bogu za wszelkie dobro, które otrzymałam. Prosze o zdrowie dla wnucząt, miłość i zgodę w całej rodzinie.

6 maja – proszę dobrego Boga o zdrowie i szczęśliwie zdaną maturę dla Bartka. opiekę dla całej rodziny.

7 maja – św. Janie Pawle II za Twoim wstawiennictwem proszę o zdrowie i dary Ducha Św. dla moich dzieci. Spraw, aby nigdy nie utraciły wiary – najcenniejszego daru. Błogosław mojej rodzinie, strzeż i chroń od złego.

8 maja – o Bożą opiekę dla Rady Parafialnej w Mieleszynie i ich rodzin.

9 maja – o Boże błogosławieństwo dla zespołu parafialnego Z Panem Bogiem.

10 maja – św. Janie Pawle II zawierzam Twojej opiece rodzinę miłą memu sercu. Wypraszaj dla niej potrzebne łaski.

11 maja – św. Janie Pawle II dopomóż mi, abym dobrze wypełniał swoje obowiązki. proszę o zdrowie dla mamy, pani Ewy, ks. Marka, Urszuli. Proszę o trzeźwość dla Łukasza Proszę o ustanie pandemii i o pokój na Ukrainie.

12 maja – za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę Cię Miłosierny Jezu o zdrowie, błogosławieństwo i zgodę w rodzinie. Proszę Cię o dary Ducha Św. dla wnuków

13 maja – św. Janie Pawle II Twojej opiece polecam ks. Mariusza. Proszę wstawiaj się za nim przed Bogiem i pomagaj mu we wszystkich potrzebach. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nim.

14 maja – św. Janie Pawle II proszę o pokój na Ukrainie.

15 maja – Jezu Miłosierny proszę o ulgę w cierpieniu i uzdrowienie dla Grażyny.

16 maja – św. Janie Pawle II Tobie powierzam siebie i swoją rodzinę. Proszę o dary Ducha Św. na czas zdawania egzaminów.

17 maja – Maryjo i św. Janie Pawle II wyproście u dobrego Boga łaskę zdrowia, opieki i dary Ducha Św. dla mojego dziecka.

18 maja – św. Janie Pawle II wstaw się u Jezusa za moją rodziną. Wyciągnij nas z naszych grobów trudności.

19 maja – św. Janie Pawle II za Twoim pośrednictwem proszę o zdrowie dla mamy, moich dzieci, dla osoby bliskiej mojemu sercu i dla mnie.

20 maja – proszę o zdrowie i Bożą opiekę dla rodziny.

21 maja – św. Janie Pawle II proszę o pokój w naszej Ojczyźnie.

22 maja – św. Janie Pawle II ufna w moc Twego wstawiennictwa proszę o wsparcie w trudniej sprawie, którą nosze w sercu. Uproś tez dar umocnienia mojej wiary, nadziei i miłości.

23 maja – św. Janie Pawle II dziękuję Tobie i Pani Jasnogórskiej za wiele wysłuchanych próśb i modlitw. Ufam, że i teraz nie zostawicie mojej rodziny bez pomocy w sprawie Panu Bogu wiadomej.

24 maja – św. Janie Pawle II proszę Cię wstaw się za naszą rodziną, uproś zdrowie dla męża i łaskę nawrócenia dla syna. Proszę Cię też o czystość przedmałżeńską dla dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie i pokój w sercach oraz na świecie.

25 maja – św. Janie Pawle II dziękuję, ze czuwasz nad nami. Proszę o zdrowie dla syna, całej rodziny, dla mnie, ks. proboszcza Mariusza oraz wszystkich przyjaciół. Dopomóż w trudnościach, zachowaj od niebezpieczeństw, powstrzymaj wojnę na Ukrainie.

26 maja

Przynależność do parafii

W związku z częstymi sytuacjami duszpasterskimi w sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie jego parafii, przypominam następujące zasady:

Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK). Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu, a nie o zapis meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało  przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.

Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka tymczasowych miejsc zamieszkania.

Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania, nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2). Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do kartoteki parafialnej …, albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.

Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie winien zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

PROBOSZCZ