Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Strona Parafii Mieleszyn

Ogłoszenia parafialne

1. Dziś świętujemy XIX Niedzielę Zwykłą.

2. Dziękuję za ofiary złożone na tacę na utrzymanie naszej parafii oraz osobom chorym z racji piątkowego objazdu chorych, które to ofiary przeznaczam na nowy konfesjonał.

3. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła osobom: Arlecie Grzana, Aleksandrze Cichej, Urszuli Wypych, Joannie Dominas-Noga.

4. Dziękuję jednej rodzinie z parafii za materialne wsparcie prac prowadzonych w parafii, a także jednej rodzinie za ofiarę na utrzymanie naszej nekropolii.

5. Staropolskie Bóg zapłać wyrażam panom: Dawidowi Wabnicowi, Andrzejowi Ochockiemu, Piotrowi Ochockiemu, Łukaszowi Wabnicowi, Mirosławowi Gwizdkowi i Tomaszowi Cichemu za pomoc w pracach parafialnych oraz p Maciejowi Maciejewskiemu za pomoc w transporcie wieńca.

6. W sierpniu podczas Mszy św. pamiętamy w naszych modlitwach o zmarłych Powstańcach i prośmy o Boże błogosławieństwo dla żyjących.

7. 13 sierpnia w sobotę po Mszy św. porannej Różaniec Fatimski – serdecznie zapraszam do wspólnoty modlitwy.

8. W przyszłą niedzielę taca na inwestycje w naszej parafii, którą przeznaczam na odnowienie drzwi do zakrystii i kaplicy Męki Pańskiej. Proszę o pomoc w jej przeprowadzeniu naszą Radę Parafialną.

9. Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się w Mieleszynie w świątyni 14 sierpnia. Msza św dziękczynna w intencji rolników z parafii o godz. 1100. W duchu wdzięczności Bogu przygotowany został wieniec dożynkowy i płody rolne, które wyrażają wdzięczność dobremu Stwórcy za tegoroczne zbiory.

10. Msze św. w tygodniu wg grafiku umieszczonego w gablocie i na stronie internetowej parafii.

11. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę pięknej pogody i pogłębienia przyjaźni z Bogiem. Pracującym na roli i w innych zakładach pracy życzę Bożego błogosławieństwa i zapewniam o modlitwie.

W dniach 23-25 września planowany jest wyjazd pielgrzymko-wycieczka w Beskid Sądecki /m. in. Piwniczna, Stary Sącz, Krynica, Muszyna, na Słowację Litmanowa/. Zapisy u p. Anety Gwizdek i p. Marioli Lasoty. Pierwszeństwo mają osoby, które uczestniczą w tzw. Mszach papieskich. Jednak nie ma już wolnych miejsc!

Różaniec w intencji dzieci

Pragniemy w naszej parafii powołać do istnienia inicjatywę Żywą różę różańca św. rodziców za dzieci.

Zapraszamy osoby, które chciałyby modlić się różańcem przede wszystkim za własne i inne dzieci z parafii. Jest to zobowiązanie do odmówienia każdego dnia jednej dziesiątki różańca i specjalnej modlitwy za dzieci. Dodatkowe informacje u ks. prob. i pani katechetki.

Zgodnie z tradycją naszej parafii w maju dokonujemy zmian obowiązków grup. Po konsultacjach z Radą Parafialną informuję, że podjęto decyzje: porządkowanie terenu wokół Kościoła i probostwa grupa I – prawa strona/grupowi /p. Aneta Gwizdek, p. Andrzej Ochocki i p. sołtys/. Ubieranie Kościoła kwiatami rodziny państwa: Kmiecik, Trafarscy, Obiegły, Pokora, Kijak/Krzemińscy, Cielek, Trzeciak/Lis, Grzesiak, Wilczyńscy, Cichy/Blewąska. Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej 16 czerwca. Ołtarze stacyjne i trasa procesji bez zmian. Ołtarz pod lasem do Mszy św. przygotowuje grupa II kol. pod lasem p Rafała Jaśniaka. Czytania, psalm, modlitwa wiernych grupa III /grupowi p. Piotr Pazek i p. Tomasz Cichy/. Obrazy i feretony: 1 rodzice dzieci komunijnych, 2 feretron grupa I – co roku zmiana, obraz Matki Bożej dziewczęta z parafii, OSP baldachim i asysta. Odpust parafialny będziemy przeżywać 24 VII. Przydział obowiązków podczas Dożynek parafialnych planowanych na 14 VIII: 1 grupa wolne, grupa 2 owoce, grupa 3 czytania, psalm, modlitwa wiernych, grupa 4 wieniec, grupa 5 chleb, grupa 6 Mieleszynek pomoc radzie sołeckiej w ubraniu sceny oraz ołtarza na dożynki.

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek 1800do 1830

we środę w godz. 1800do 1830

w sobotę od 830 do 900.

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – sierpień

3 sierpnia za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o opiekę, Bożą Opatrzność i wszelkie potrzebne łaski dla kochanej cioci i wujka.

4 sierpniaPanie Jezu proszę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o zdrowie dla wnuczki i potrzebne łaski. Proszę o to, aby nie straciła wiary i zaufała Bogu.

5 sierpnia Panie Jezu proszę o zdrowie dla moich rodziców, dziadków, siostry i dla mnie.

6 sierpnia św. Janie Pawle II proszę, abym dobrze wypełniał swoje obowiązki, proszę o zdrowie dla mamy, pani Ewy, proboszcza, Urszuli , księdza Marka. Proszę o pokój na Ukrainie i szczęśliwą pielgrzymkę do Węglewic.

7 sierpnia – o Bożą opiekę dla zespołu parafialnego Z Panem Bogiem

8 sierpnia – z podziękowaniem za wszelkie otrzymane od Boga łaski.

11 sierpnia – św. Janie Pawle II dziękuję za modlitwy wstawiennicze za Twoją przyczyną i każdy gest serca. Jezu, Maryjo powierzam Wam siebie i moja rodzinę oraz wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwę i jej potrzebują,

12 sierpnia – św. Janie Pawle II i Matko Nieustającej Pomocy dziękuję za rodzinę, za 10 lat małżeństwa, za Bożą opiekę i miłość. Proszę o dary Ducha Św. dla rodziny.

13 sierpnia – proszę o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny.

14 sierpnia – o Boże błogosławieństwo dla Rady Parafialnej w Mieleszynie.

15 sierpnia – św. Janie Pawle II dziękuję za wszelkie łaski, które otrzymałam. Proszę Cię oręduj u dobrego Boga za moją rodziną, aby obdarzył nas łaską wiary, zdrowia, miłości i zgody. Miej w opiece całą moją rodzinę, wypraszaj dary Ducha Św. dla dzieci.

16 sierpnia

Intencje Mszalne

Intencje Mszalne w par. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie

Sobota 6 sierpnia, święto Przemienienie Pańskie

Godz. 800 + Antoniego Kiszkę – i od siostry Zosi z mężem

+ Henryka Szymanka – i od Tadka z rodz. z Lubczyny

Godz. 1700 – z racji 18 rocz. urodzin Klaudii z podz. za dar życia otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i bliskich Jej sercu

Niedziela 7 sierpnia

Godz. 900 – Zofię Misiek – i od siostrzenicy Marzeny z rodz.

Godz. 1100 – Jadwigę 2 r. śm, Jana Jagieniaków

Poniedziałek 8 sierpnia

Godz. 800– Stanisławę Ferdynus – i od Zofii i Henryka Gzielec z rodz.

Czwartek 11 sierpnia

Godz. 1700 + Ryszarda Kędzierskiego 4 r. śm

Godz. 1730 + Irenę Malik – i od sąsiadów Tobołów

Piątek 12 sierpnia

Godz. 1700 + Kazimierę 2 r. śm, Pawła, Andrzeja Pazków, Magdalenę Dębską

Godz. 1730 + Marię Brylak – i od Anety i Pawła Lasotów z rodz.

Sobota 13 sierpnia, Dzień Fatimski

Godz. 800 + Kazimierę Pazek – i od Agaty Dębiak RÓŻANIEC

Godz. 1500 Msza św. chrzcielna

Godz. 1700 + Wiktora, Jacka Wójcików, Bożenę, Andrzeja, Aldone, Jerzego, Bronisławę, Leona, Bolesława, Stanisława Wypychów, dziadków Wójcików, Wypychów.

Niedziela 14 sierpnia

Godz. 900 – w int. Eweliny i Łukasza 1 r ślubu

Godz. 1100 – Msza św dziękczynna za tegoroczne zbiory – w int rolników z parafii Mieleszyn

Przynależność do parafii

W związku z częstymi sytuacjami duszpasterskimi w sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie jego parafii, przypominam następujące zasady:

Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK). Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu, a nie o zapis meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało  przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.

Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka tymczasowych miejsc zamieszkania.

Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania, nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2). Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do kartoteki parafialnej …, albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.

Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie winien zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

PROBOSZCZ