Strona Parafii Mieleszyn

Autor: parafiamieleszyn

Przynależność do parafii

W związku z częstymi sytuacjami duszpasterskimi w sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie jego parafii, przypominam następujące zasady:

Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK). Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu, a nie o zapis meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało  przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.

Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka tymczasowych miejsc zamieszkania.

Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania, nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2). Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do kartoteki parafialnej …, albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.

Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie winien zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

PROBOSZCZ

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – styczeń

3 stycznia św. Janie Pawle II proszę o trzeźwość i nawrócenie dla Łukasza. Proszę o zdrowie dla Urszuli. Proszę o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny na 2022 rok.

4 styczniaPanie Jezu proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców, dziadków, siostry i dla mnie.

5 stycznia św. Janie Pawle II orędowniku i wspomożycielu w trudnych sprawach, Ty wiesz co kryje moje serce i o co Cię codziennie proszę. Oręduj u Boga w moich intencjach.

6 stycznia św. Janie Pawle II dziękuję za dotychczasową opiekę nad naszą rodziną. Prosimy za twoim wstawiennictwem u Boga o zdrowie dla naszego syna Antoniego – proszą rodzice.

7 stycznia św. Janie Pawle II proszę Cię wypraszaj potrzebne łaski zdrowia dla naszego ks. Mariusza. Niech Boża Opatrzność czuwa nad nim.

8 stycznia o Bożą opiekę dla naszego zespołu parafialnego Z Panem Bogiem

9 stycznia o Boże błogosławieństwo dla Rady Parafialnej w Mieleszynie.

10 styczniaśw. Janie Pawle II Tobie zawierzam siebie i moich bliskich w tym Nowym Roku.

11 styczniadziękujemy za dar poczęcia i prosimy o szczęśliwe rozwiązanie dla Agaty, Kasi i Ani. Daj im Panie zdrowe dzieci i obdarz swoim błogosławieństwem cała rodzinę.

12 styczniaza wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o opiekę, potrzebne łaski i Bożą Opatrzność dla rodziny miłej memu sercu.

13 styczniao Bożą opiekę dla rodziny.

14 styczniao Boże błogosławieństwo dla zespołu parafialnego Z Panem Bogiem.

15 styczniaza wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o łaskę nieba dla zmarłej mamy, uwolnienie z uzależnień w rodzinie, łaskę wiary dla syna i szwagra, zdrowie dla męża, a także o czystość dla dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie.

16 styczniadziękujemy Tobie panie za wszelkie łaski, których od Ciebie doświadczamy. Prosimy o dalszą opiekę w każdym dniu Nowego Roku, miej w opiece cała naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół. Tobie zawierzamy ten rok.

17 styczniao nawrócenie dla Mariusza, Artura i Arka. O niebo dla śp. Wacławy, o zdrowie dla Grażyny.

18 styczniadziękuję Tobie Janie Pawle II za każda łaskę. Proszę na progu Nowego Roku o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wiarę, miłość i dary Ducha Św. dla dzieci.

19 styczniaśw. Janie Pawle II za twoim pośrednictwem dziękuję Bogu za otrzymane łaski. Przez twoje orędownictwo uproś dar zdrowia, szczęśliwą operację dla Józefa, dary mądrości i rozumu lekarzom i pracującym w służbie zdrowia.

20 styczniaza twoim wstawiennictwem św. Janie Pawle II proszę Boga , aby napełnił wiadomą Mu osobę pokojem i przymnożył jej wiary i ufności w to, że Bóg cały świat ma w swoich rekach, wszystkie ludzkie sprawy, nawet te, które po ludzku wydaja się beznadziejne i zajmie się jej sprawą – jej chorobą. Janie Pawle II proszę o cud uzdrowienia.

21 styczniaśw. Janie Pawle II i święty Józefie chcemy podziękować za miniony rok, który był szczęśliwy. Dziękujemy za macierzyństwo i ojcostwo, za rodziców, którzy są z nami. Rodzino z Nazaretu dziękuję za naszą rodzinę.

22 styczniaśw. Janie Pawle II proszę, abym dobrze wypełniał swoje obowiązki. proszę o zdrowie dla mamy, ks. Marka, cioci Ewy, pani Ewy. Dziękuję za miniony rok. Proszę, abyśmy w zdrowiu i radości weszli w nowy rok. Proszę o ustanie pandemii.

23 styczniaśw. Janie Pawle II dziękuję za każdą pomoc z minionym roku. Proszę, abyś wypraszał błogosławieństwo Bożej dzieciny i opiekę św. Rodziny dla mnie, syna, rodziny, proboszcza Mariusza, przyjaciołom i każdemu kto nam pomaga. Miej w opiece Ewę i Bogdana. Proszę o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Joanny i jej dziecka. Broń nas od złego w całym 2022 roku.

24 styczniaśw. Janie Pawle II za Twoja przyczyną oddaję Bogu rodzinę: mamę, dzieci i ich partnerów, moją siostrę z rodziną, a także moich przyjaciół, znajomych, sąsiadów, pracodawcę i osobę bliską mojemu sercu. Proszę dla nich o laskę zdrowia, pogłębienie wiary, dobre relacje i więzi w rodzinach i z Tobą Boże. Prowadź ich panie przez życie, błogosław i chroń. Polecam Tobie dusze zmarłych: mojego męża, teściów, tatę, ojczyma, panią Wacławę i cierpiących w czyśćcu.

25 stycznia

26 stycznia

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne II Niedziela Zwykła

1. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na inwestycje w parafii. Zebraną kwotę wpłaciłem na konto parafialne z intencją na ogrodzenie cmentarza grzebalnego.

2. Dziękuję jednej rodzinie za ofiarę na prace prowadzone w parafii.

3. Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni osobom, które wykazują troskę o Dom Boży: Henryce Lasota, Alinie Kijak, Annie Ferdynus, Karolinie Kijak – Dzikońskiej.

4. Dziękuję jednemu panu z parafii za pomoc w pracach gospodarczych przy plebani. 

5. Faktura za dzierżawę kontenera cmentarnego do czerwca została opłacona.

6. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka zapraszam do wspólnej modlitwy w ich intencjach w środę na Nowennę ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy po drugiej Mszy św o godz. 1730.

7. Od 18 do 25 stycznia przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

8. Osoby, które przenumerują czasopismo Opiekun są proszone o podejście po Mszy św. po jego odbiór do zakrystii.

9. Dziękuję parafianom za ofiary przekazane na utrzymanie cmentarza 40 zł na rok 2022 od rodziny, które złożyły przy okazji Mszy św kolędowych w świątyni.

10. W dniu 15 stycznia kolędą w jednej rodzinie zakończyłem spotkania z mieszkańcami  naszej parafii w świątyni, nieco inne niż w tradycyjnej formie. Przedstawiam bardzo krótkie – rzeczowe sprawozdanie. Na początku chcę wyrazić wdzięczność dobremu Bogu, że wszystko przebiegało we właściwej oprawie, którą ustaliliśmy z Radą Parafialną. Dziękuję Drogim mojemu sercu Parafianom i gościom za wspólną modlitwę w świątyni. W parafii zamieszkuje obecnie ok. 235 rodzin. Na zaproszenie i Boże błogosławieństwo dla swojej rodziny/- domu zechciało przybyć do naszego Wieczernika na Eucharystię 198 rodzin. Obojętnymi na tę formę życia wspólnoty parafialnej pozostały 37 rodziny.

11. Wszystkim parafianom, gościom życzę Bożej opieki i łaski zdrowia w nadchodzącym tygodniu oraz proszę o przestrzeganie norm sanitarnych dotyczących zgromadzeń liturgicznych w świątyni

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek 1800do 1830 NIECZYNNA

we środę w godz. 1800do 1830

w sobotę od 830 do 900.

Intencje Mszalne

Intencje Mszalne w par. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie

Poniedziałek 17 stycznia

Godz. 1700 + Andrzeja Ochockiego

Godz. 1700 + Janinę Dropiewską – i od sąsiadów Malików i Franelaków

Wtorek 18 stycznia

Godz. 1700 + Stanisława, Cecylię, Wiesława, Izabelę, Jana Wełnów, Władysława Sokołowskiego, zm z rodziny oraz sąsiadów

Godz. 1730 + Cezarego Kmiecika – i od kolegi Sebastiana z żoną Anią

Środa 19 stycznia

Godz. 1700 + Teresę Kmiecik – i od rodz. Żurków i Majchrzaków

Godz. 1730 + Bogdana Kanię – i od Krystyny i Ryszarda Tomczaków z Niemiec

Czwartek 20 stycznia

Godz. 1700 + Tomasza Blewąskę – i od Anny i Piotra Skibów

Godz. 1730 – Antoniego Kiszkę –  i od Heleny Kanickiej

Piątek 21 stycznia 

Godz. 1700 + Zenonę Ochocką – i od Czesławy Wypych z rodz.

Godz. 1730 + Bronisława Grajerza – i od sąsiadów Saczyńskich

Sobota 22 stycznia

Godz. 800 – Jana Krupińskiego – i od wnuka Kazika z rodz.

Godz. 1600 – Msza św. z okazji 18 – tej rocz. urodzin Amelii

Godz. 1700 + Jadwigę Jagieniak – i od rodz. Babiak i Siwik z Biadaszek

Niedziela 23 stycznia

Godz. 900 + Piotra Jasniaka – i od brata Rafała z rodz.

Godz. 1100 + Józefa 25 r. śm, Bronisławę Szwedów, zm. z rodz. Szwedów, Szukałów