Strona Parafii Mieleszyn

Autor: parafiamieleszyn

Ogłoszenia parafialne

Komunikaty parafialne I Niedziela Adwentu

1. Dziś w Kościele Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem Uczestniczę we wspólnocie Kościoła.

2. Dziękuję za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na utrzymanie parafii.

3. Bóg zapłać jednej rodzinie z parafii za ofiarę na prace prowadzone w parafii oraz jednej rodzinie za ofiarę na utrzymanie naszej nekropolii. Wyrazy wdzięczności kieruję wobec p. sołtysa Ryszarda, który przy okazji swej pełnionej funkcji podjął się kolejny rok zbierania ofiar na utrzymanie cmentarza. Otrzymałem listę wraz z ofiarami rodzin/osób, które poczuwają się i partycypują w kosztach utrzymania nekropolii.

4. Bóg zapłać posprzątanie naszej świątyni osobom, które wykazują się troską o piękno Domu Bożego: Alinie Wabnic, Marcie Wabnic, Annie Zychla.

5. Dziękuję rodzinom ubierającym w tym roku kościół kwiatami za przygotowanie wieńca oraz wystroju adwentowego.

6. Roraty w parafii będą w poniedziałki, środy i piątki o godz 1700. Zapraszam dzieci, dorosłych do wspólnego czuwania. Moi mali parafianie do klasy 5 włącznie będą otrzymywali kartki, aby wklejali je na planszę, którą otrzymają w tygodniu po Roratach. Dzieci przynoszą na roraty lampiony oraz kartkę w kształcie serduszka ze swoim imieniem i nazwiskiem.

7. W zakrystii można nabywać świece CaritasWigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jako wsparcie dla ubogich jak i poświęcone opłatki wigilijne, z których dochód jest przeznaczony na dzieła parafialne.

8. Planowana spowiedź św. w Mieleszynie 19 grudnia. Szczegóły podam w późniejszym terminie.

9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu modlitwa i Msza św. w obronie życia i rodzin w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu transmitowana przez telewizję Trwam i Radio Rodzina. Pamiętajmy o naszych kapłanach rodakach i tych, którzy pełnili posługę w naszej wspólnocie.

10. Zapraszam Radę parafialną na spotkanie we czwartek na godz. 1800.

11. W piątek przeżywamy uroczystość N.M.P. Niepokalanie Poczętej. Msze św. w przeddzień o godz. 1700 i w dniu uroczystości o godz. 1700. W tym dniu zostaną poświęcone medaliki i łańcuszki dzieciom przygotowującym się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Św. Z racji uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

12. W sobotę po wieczornej Mszy św. spotkanie z młodzieżą przygotowująca się do sakr. dojrzałości.

13. Za tydzień przed kościołem będziemy mogli wesprzeć ofiarą do puszek naszych rodaków na Wschodzie.

14. W przyszłą niedzielę taca na inwestycje w naszej parafii. Proszę o pomoc w jej przeprowadzeniu naszą Radę parafialną.

15. W zakrystii jest do odbioru nowy numer czasopisma Opiekun.

16. Wszystkim parafianom, gościom życzę Bożej opieki i łaski zdrowia w rozpoczynającym się tygodniu adwentowego czuwania oraz owoców swej pracy.

Zgodnie z tradycją naszej parafii w maju dokonujemy zmian obowiązków grup. Po konsultacjach z Radą Parafialną informuję, że podjęto decyzje: porządkowanie terenu wokół Kościoła i probostwa grupa II – kol. pod lasem p Rafała. Ubieranie Kościoła kwiatami przez rok rodziny państwa: Wilczyńskich, Bienek, Skowrońskich/Strzelczyk, Maciejewskich, Drwalewska, Pokora, Gąsków/Kania, Gnat, Czapnik/Mikoś, Skałeckich. Zapraszam te rodziny na spotkanie we wtorek na godz. 18. Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej 8 czerwca. Ołtarze stacyjne i trasa procesji bez zmian. Jednak proszę o pomoc sąsiadów do wspólnego zaangażowania. Ołtarz pod lasem do Mszy św. przygotowuje grupa III p. Piotra i p. Tomasza. Czytania, psalm, modlitwa wiernych grupa IV /grupowy ks. proboszcz. Obrazy i feretony: w tym roku 1 rodzice z róży za dzieci, 2 feretron grupa II /grupowy /p. Rafał – co roku zmiana, obraz Matki Bożej dziewczęta z parafii klasy 7 i 8, OSP baldachim i asysta. Odpust parafialny będziemy przeżywać 23 VII. Przydział obowiązków podczas Dożynek parafialnych planowanych na 13 VIII: 2 grupa wolne, grupa 3 owoce, grupa 4 czytania, psalm, modlitwa wiernych, grupa 5 wieniec, grupa 6 Mieleszynek chleb i grupa 1 pomoc radzie sołeckiej w ubraniu sceny oraz ołtarza na dożynki.

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek 1800do 1830

we środę w godz. 1800do 1830

w sobotę od 830 do 900.

Intencje Mszalne

Sobota 2 grudnia

Godz. 800za parafian – żywych i zmarłych

Godz. 1700 + Stanisławę Ferdynus – i od Marii Zimoch z rodz.

Godz. 1900Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Niedziela 3 grudnia

Godz. 900 + Stefana r. śm, Zofie Wójcików

Godz. 1100 + Zenonę r. śm, Stanisławę, Helenę, Wiesławę, Czesława Ochockich, zm. dziadków z obu stron

Poniedziałek 4 grudnia

Godz. 1700 Roraty + Bronisława 9 r. śm, Magdalenę, Jana Grzanów, Weronikę, Idziego, Bolesława, Eugeniusza Ferdynusów, Leona Ochockiego

Wtorek 5 grudnia

Godz. 1700 + Wiesława Maciejewskiego – i od Zofii Wypych z rodz.

Godz. 1730 + Lucjana Pichlaka – i od siostry Doroty z rodz.

Środa 6 grudnia

Godz. 1700 Roraty + Jana, Józefę, Piotra, Wiesławę Kanickich, Zofię, Józefa, Mieczysławę Slipek, zm. dziadków Glondałów, Kanickich

Czwartek 7 grudnia Msza św. z formularza uroczystości

Godz. 1700 + Stanisławę, Jana, Bronisława, Zofię lisowskich, Henryka Cielka, Bogumiłę, Stanisława Miśków, zm. z rodz. Miśków, Lisowskich

Piątek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

Godz. 1700 + Józefa Żurka m. po ś. – i od żony

Sobota 9 grudnia

Godz. 800 + Stanisława r. śm, Teodozję, Stefana, Zygmunta Witczaków, Genowefę, Jana Kowalskich, Krystynę Zapałę, Irenę, Mariana Bieńków

Godz. 1700 + Stefanię, Wacława Kasztanów, Jerzego, Stanisławę, Feliksa Szwedów, zm. dziadków z obu stron

Niedziela 10 grudnia

Godz. 900 + Tadeusza r. śm, Zofię, Piotra Wypychów, zm. z rodz. Wypychów, Ochockich

Godz. 1100 + Helenę, Alojzego Ferdynusów, Danutę, Tadeusza Kijaków, Florentynę Dura, Józefa Pazka

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – grudzień

3 grudnia – św. Janie Pawle II proszę o szczęśliwą operację dla Tadeusza i Joli. Proszę o dobre wyniki lekarskie dla Ewy i pani Leokadii.

4 grudnia – św. Janie Pawle II proszę Cię o łaskę zdrowia dla Stefka

5 grudnia – św. Janie Pawle II proszę o zdrowie dla mamy, ks. Marka, p. Ewy, p. Bogdana, ks. Mariusza, szefa, kolegów z pracy. Proszę Cię, abym dobrze wypełniał swoje obowiązki. Proszę o pokój na Ukrainie.

6 grudnia – św. Janie Pawle II proszę wyproś potrzebne łaski dla rodziny miłej memu sercu.

7 grudnia – za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o zdrowie dla Janusza, o dobre wyniki i Bożą opiekę. Jezu Ty się tym zajmij.

8 grudnia – Panie Jezu proszę Cię o zdrowie dla moich rodziców, dziadków, siostry i dla mnie.

9 grudnia – św. Janie Pawle II miej w opiece dzieciątko, które noszę pod sercem. Proszę opiekuj się całą rodziną.

10 grudnia – św. Janie Pawle II proszę o Boże błogosławieństwo dla rady parafialnej w Mieleszynie.

11 grudnia – Panie Jezu dziękuję za szczęśliwą operację męża, proszę Cię miej go i całą rodzinę w swojej opiece.

12 grudnia – o potrzebne łaski i Bożą opiekę dla bliskich mojemu sercu.

13 grudnia – św. Janie Pawle II dziękuję za wszystkie dary i otrzymane łaski. Proszę o łaskę zdrowia i opiekę Maryi oraz św. Józefa. Spraw, aby święta były radosne, szczęśliwe w całej mojej rodzinie. Proszę o opiekę dla syna, rodziny szefa proboszcza Mariusza, przyjaciół, moich podopiecznych, sąsiadów. Proszę o pokój na Ukrainie.

14 grudnia – św. Janie Pawle II polecam Tobie ks. Mariusza. Wypraszaj dla niego potrzebne łaski, wspieraj go w posłudze, którą wypełnia, błogosław mu każdego dnia.

15 grudnia – za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prosze o wiarę i czystość dal dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie i pokój na świecie oraz w sercu każdego człowieka.

16 grudnia – św. Janie Pawle II miej w opiece dzieciątko i jego rodzinę. Czuwaj nad nami.

17 grudnia – o Boże błogosławieństwo dla zespołu parafialnego Z Panem Bogiem.

18 grudnia – św. Janie Pawle II tak gorliwie troszczący się o Polskę, proszę Cię o wstawiennictwo u Jezusa Miłosiernego o potrzebne błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.

19 grudnia – św. Janie Pawle II za twoim wstawiennictwem proszę o wyjaśnienie bardzo zawiłej i trudnej sprawy oraz o to, aby w moim sercu na nowo zapanował pokój i ukojenie bólu po stracie bliskiej mi osoby.

20 grudnia – św. Janie Pawle II przez Twoje wstawiennictwo wypraszaj u Boga zgodę, zdrowie i błogosławieństwo na każdy dzień dla naszej rodziny oraz bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny.

21 grudnia

22 grudnia

23 grudnia

24 grudnia

25 grudnia

Przynależność do parafii

W związku z częstymi sytuacjami duszpasterskimi w sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie jego parafii, przypominam następujące zasady:

Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK). Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu, a nie o zapis meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało  przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.

Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka tymczasowych miejsc zamieszkania.

Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania, nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2). Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do kartoteki parafialnej …, albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.

Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie winien zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

PROBOSZCZ

Sprawozdanie z życia Parafii za rok 2022

Sprawozdanie parafialne za rok 2022

„Popatrz jak szybko mija czas! Życie twe też przeminie wraz!”. Te słowa pieśni uzmysławiają nam prawdę o naszej przemijalności, wędrowaniu … Za nami kolejny rok życia, który dopisujemy do swej ziemskiej księgi życia. Pytamy dziś jaki był ten mijający 2022 rok? Dla niektórych z nas był to rok szczęśliwy. Rok narodzin dziecka, zdania matury, rok zawarcia sakramentu małżeństwa czy zmiany pracy, załatwienia ważnych spraw zawodowych. Dla wielu osób ten rok naznaczony był lękiem, samotnością, cierpieniem i smutkiem. Szczególnie dla tych, którzy musieli pożegnać najbliższych, odchodzących do domu ojca. Przychodzimy dziś by zakończyć rok i zarazem rozpocząć nowy rok w naszym Wieczerniku, bo wiemy, że wszystko w rękach dobrego Boga…

Reasumując mijający rok pragnę podziękować Bogu za Jego opiekę nad nami i parafią. Wam drodzy parafianie dziękuję za wszelkie dobro, które wyświadczacie wobec parafii identyfikując się z nią. „Bóg zapłać” chorym za modlitwę i wsparcie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim dobrodziejom parafii. Proszę także o wybaczenie, jeśli kogoś w czymkolwiek uraziłem, zraniłem czy zgorszyłem – serdecznie przepraszam. Proszę także Boga by mi przebaczył wszelkie zaniedbania. Wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa i opieki naszej patronki św. Marii Magdaleny.                                                                                    ks. Mariusz, proboszcz