Ogłoszenia parafialne na Uroczystość Odpustu Parafialnego

1. Dziś w parafii przeżywamy odpust ku czci naszej patronki św. Marii Magdaleny. Przez Jej wstawiennictwo dziękujemy Stwórcy za opiekę nad nami, naszą parafią i dobytkiem, jednocześnie powierzamy Bogu naszą parafię i nas prosząc o łaski potrzebne dla naszej wspólnoty. W świąteczny dzień na Sumie odpustowej za parafian o godz. 1145, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. Mateusz Kasprzak – zostanie poświęcony ornat dla naszej parafii jako mój osobisty dar na rzecz wspólnoty. Dziś także obchodzimy IV Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. W naszej parafii to także dzień świecenia pojazdów.

2. Bóg zapłać za złożone ofiary na inwestycje w parafii w minioną niedzielę. Zebraną kwotę wpłaciłem na konto parafialne z przeznaczeniem na pokrycie dachowe świątyni.

3. Dziękuję trzem rodzinom w tym jednej pani spoza naszej parafii za ofiarę na prace prowadzone w parafii oraz dwóm rodzinom za ofiary na utrzymanie naszej nekropolii. W mijającym tygodniu miał miejsce wywóz śmieci cmentarnych. Faktura za tę usługę nie została jeszcze zapłacona.

4. Bóg zapłać osobom z Róż Różańcowych z parafii za składane przez nich ofiary po Mszy św. w środowy wieczór. Z tych ofiar został odnowiony drugi feretron dla naszej wspólnoty.

5. Dziękuję za posprzątanie kościoła osobom z tzw. kolejki, które wykazują się troską o piękno domu Bożego: Karolinie Lis, Karolinie Szymanek, Michałowi Szymankowi.

6. Bóg zapłać za dary na stół proboszczowski z racji odpustu.

7. Wyrazy wdzięczności kieruję wobec wszystkich tych osób z grupy III, którzy w piątek tak licznie stawili się do pomocy, uczestnicząc w pracach porządkowych. Jestem z państwa bardzo dumny.

8. W nagłych przypadkach jeśli chodzi o posługę księdza proszę kontaktować się z ks. prob. ze Zdżar.

9. Z ogromną radością pragnę podzielić się ze swoimi parafianami i gośćmi, że w minionym tygodniu udało się zwieńczyć kolejną zaplanowaną przez Rade Parafialną inwestycję w naszej parafii jaką jest dokończenie ogrodzenia parafialnego. Koszt tej inwestycji został uregulowany. Szczegóły podam na koniec roku.

10. Cieszę się i dziękuję tym osobom, które różnymi drogami przekazały mnie informacje o firmach do dachu. Świadczy to o naszej trosce i życzliwości wobec spraw związanych z parafią.

11. Msze św. w tygodniu wg grafiku umieszczonego w gablocie parafialnej i na stronie internetowej parafii. 

12. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzę dobrej pogody i pogłębienia przyjaźni z Bogiem. Pracującym na roli i w innych zakładach pracy życzę Bożego błogosławieństwa. Planując wyjazdy pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. i właściwym stroju.

Bieżące sprawy gospodarcze

Kolejna sprawą, którą pragniemy podjąć po konsultacjach z naszą Radą Parafialną będzie temat pokrycia dachowego naszej świątyni. Jest to bardzo istotna sprawa, a zarazem znaczący wydatek dla naszej małej wspólnoty. Ufam, że z Bożą pomocą i życzliwością parafian zmierzymy się z tym wyzwaniem. Polecam tę sprawę modlitwie moich parafian.

Zgodnie z tradycją naszej parafii w maju dokonujemy zmian obowiązków grup. Po grudniowych konsultacjach z Radą Parafialną informuję, że podjęto decyzje: porządkowanie terenu wokół Kościoła i probostwa grupa III –p. Tomasza i p. Piotra.

Ubieranie Kościoła kwiatami przez rok rodziny państwa: HERBECIÓW, LISOWSKICH, PŁUCIENNIK, HOJKA, OCHOCKICH, OCHOCKICH-SZKURŁAT, WRÓBLÓW, MĄCZKA, GAJ, PILUCHÓW. Zapraszam te rodziny na spotkanie w poniedziałek po wieczornej Mszy św. na godz. 1745.

Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej 30 maja . Ołtarze stacyjne i trasa procesji bez zmian. Jednak proszę o pomoc sąsiadów o wspólne zaangażowanie. Ołtarz pod lasem do Mszy św. przygotowuje grupa IV grupowy /ks. proboszcz. Czytania, psalm, modlitwa wiernych grupa V /grupowy p Artur. Obrazy i feretony: w tym roku 1 rodzice dzieci komunijnych, 2 feretron osoby z1 i 2 Róży Różańcowej dorosłych,  obraz Matki Bożej dziewczęta z parafii klasy 7 i 8, OSP baldachim i asysta.

Odpust parafialny będziemy przeżywać 21 VII.

Przydział obowiązków podczas Dożynek parafialnych planowanych na 25 VIII: grupa 1 chleb, grupa 2 wolne, 3 grupa wolne, grupa 4 owoce, grupa 5 czytania, psalm, modlitwa wiernych, grupa 6 Mieleszynek – wieniec.

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek 1800do 1830

we środę w godz. 1800do 1830 NIECZYNNE

w sobotę od 830 do 900.