Komunikaty parafialne II Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś świętujemy II Niedzielę Wielkiego Postu zwaną Ad Gentes, która tradycyjnie jest dniem pomocy misjonarzom pracującym na misjach.

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na utrzymanie naszej parafii.

3. Dziękuję trzem rodzinom za ofiary na prace prowadzone w parafii oraz tym osobom/rodzinom także spoza naszej wspólnoty, które włączają się w utrzymanie naszej nekropolii składając na ten cel ofiary.

4. Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni osobom, które wykazują troskę o piękno Bożego Domu: Aldonie Misiek – Nowickiej, Otylii Cichej, Marcelinie Grajerz – Cichej, Sławomirowi Wójcikowi.

5. Staropolskie Bóg zapłać składam osobom z Róż Różańcowych za składane ofiary po Mszach św, które przeznaczam na zakup paramentów liturgicznych dla parafii.

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Krzysztofa Piotrowicza. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu

7. Przy wyjściu ze świątyni przez cały Wielki Post można składać do skarbony na filarze ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za życzliwość i troskę o wystrój Grobu Pańskiego w naszej świątyni.

8. Zapraszam parafian, gości do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w piątki Wielkiego Postu o godz. 1700, a po niej zaraz Msza św. Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę Wielkiego Postu o godz. 1430, a następnie Msza św. Proszę więc, by wybierając Mszę św. popołudniową uczestniczyć także w Gorzkich Żalach. Zapatrzeni w Chrystusa, cierpiącego z miłości do każdego z nas, uczestniczmy gorliwie w tych nabożeństwach, zyskując, pod zwykłymi warunkami, odpust zupełny.

9. Proszę, aby w piątek Drogę Krzyżową poprowadziły dzieci z klas 6, 7 i 8 , zaś za tydzień proszę o pomoc panie z parafii, które to nabożeństwo pragniemy ofiarować w ich intencji z racji Dnia Kobiet. Teksty są do zabrania w zakrystii. Zaś 15 marca proszę, aby Drogę Krzyżową poprowadzili młodzi przygotowujący się do sakr. bierzmowania.

10. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. w pierwszy piątek miesiąca po południu od godz. 1630. Zapraszam na nabożeństwo pierwszosobotnie. Objazd chorych w naszej parafii będzie w późniejszym terminie połączony z odwiedzinami przedświatecznymi.

11. Włączmy się w różne akcje dobroczynne m. in: w przekazanie 1,5% na wybrane przez siebie organizacje użytku publicznego, dar jałmużny wielkopostnej.

12. Zapraszam parafian, gości 2 marca na godz. 1900 na Eucharystię za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

13. Osoby, które chciałyby stworzyć III Różę Różańcową w parafii proszę o podejście do zakrystii.

14. Przy wyjściu ze świątyni na stoliku został wyłożony nowy numer czasopisma Dobre Nowiny, zaś osoby, które prenumerują czasopismo Opiekun są proszone o podejście po jego odbiór do zakrystii.

15. Wszystkim parafianom, gościom życzę Bożej opieki na nowy tydzień i owoców swej pracy.

Zgodnie z tradycją naszej parafii w maju dokonujemy zmian obowiązków grup. Po konsultacjach z Radą Parafialną informuję, że podjęto decyzje: porządkowanie terenu wokół Kościoła i probostwa grupa II – kol. pod lasem p Rafała. Ubieranie Kościoła kwiatami przez rok rodziny państwa: Wilczyńskich, Bienek, Skowrońskich/Strzelczyk, Maciejewskich, Drwalewska, Pokora, Gąsków/Kania, Gnat, Czapnik/Mikoś, Skałeckich. Zapraszam te rodziny na spotkanie we wtorek na godz. 18. Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej 8 czerwca. Ołtarze stacyjne i trasa procesji bez zmian. Jednak proszę o pomoc sąsiadów do wspólnego zaangażowania. Ołtarz pod lasem do Mszy św. przygotowuje grupa III p. Piotra i p. Tomasza. Czytania, psalm, modlitwa wiernych grupa IV /grupowy ks. proboszcz. Obrazy i feretony: w tym roku 1 rodzice z róży za dzieci, 2 feretron grupa II /grupowy /p. Rafał – co roku zmiana, obraz Matki Bożej dziewczęta z parafii klasy 7 i 8, OSP baldachim i asysta. Odpust parafialny będziemy przeżywać 23 VII. Przydział obowiązków podczas Dożynek parafialnych planowanych na 13 VIII: 2 grupa wolne, grupa 3 owoce, grupa 4 czytania, psalm, modlitwa wiernych, grupa 5 wieniec, grupa 6 Mieleszynek chleb i grupa 1 pomoc radzie sołeckiej w ubraniu sceny oraz ołtarza na dożynki.

Kancelaria parafialna czynna:

w poniedziałek 1800do 1830

we środę w godz. 1800do 1830

w sobotę od 830 do 900.